ÜYEMİZ OLUN

ÜYELİK MÜRACAATININ YAPILMASI

Üretici olup üyelik koşulları içerisinde belirtilen şartlardan en az birine sahip olan firmalar Birliğimize üye olmak için başvurabilirler.

Üyelik müracaatı doldurulmuş  Üyelik başvuru formu, Ticaret Sicil Gazetesi, güncel kapasite raporları ve üyelik koşullarında belirtilen şartlardan herhangi birini sağladığını gösteren belgelerin  bir kopyasının Genel Sekreterliğimiz info@tummer.org.tr adresine e-posta olarak iletilmesi ile yapılmaktadır. 

Belgelerin incelenmesini müteakip, koşulları sağladığı tespit edilen müracaat sahiplerinden Yönetim Kurulumuza sunulmak üzere ek evraklar talep edilecektir. Evrakların tamamlanması ile birlikte üyelik başvurusu yapacağımız ilk  Yönetim Kurulu Toplantısında gündeme alınacak, YK tarafından uygun görülmesiyle birlikte tarafınıza bilgi verilerek aidat ödentilerinin banka hesabımıza yapılması talep edilecektir.

“TÜZÜK MADDE 4 - BİRLİĞE ÜYE OLMAK; Sektörde faaliyet gösteren dernekler ve oda gibi sivil toplum kuruluşları ile mermer, doğal taş veya makinelerini üretip yönetim kurulunca belirlenen limit üzerinde kapasiteye sahip olan firmalar, şirketler veya kişiler, Birliğe üye olma isteklerini Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı bildirirler.”

ÜYELİK KOŞULLARI

Üretici olup üyelik koşulları içerisinde belirtilen şartlardan en az birine sahip olan firmalar Birliğimize üye olmak için başvurabilirler.

Mermer-Doğaltaş Üreticileri:

a.Yıllık asgari 20.000.000,00-TL ciro yaptığını bilanço ibraz etmek sureti ile belgelemek veya,

b. Ocak ve/veya fabrikada en az 30 kişi istihdam etmek veya,

c. 100.000 m2 fabrika üretimi yapmak veya

d. 5.000 m3 blok üretimi yapmak.

Mermer-Doğaltaş Makine Üreticileri için:

CE belgesine sahip makine ürettiğini belgelemek koşulu ile:

a. Makine ihraç etmek, ihracatını “Gümrük Çıkış Belgesi” ile belgelemek veya,

b. 10.000.000,00-TL ciro yaptığını bilanço ibraz etmek sureti ile belgelemek.

Üyelik başvuru formu için tıklayınız.

 

YUKARI