Uygun Bulunan Talepler Listesi (08.02.2024)

MAPEG tarafından uygun bulunan Arama Ruhsat, İşletme Ruhsat, Devir, Rödövans, İhale Onayı, Hisse Pay Devri, Kamu Yararı ve Temdit Taleplerine ilişkin 08.02.2024 tarihli listeler internet sitesinde yayınlandı.

İlgili listelere ulaşmak için tıklayınız. 

YUKARI