Maden Platformu'ndan Erzincan'da Meydana Gelen Maden Kazaya İlişkin Kamuoyu Açıklaması

Maden Platformu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazayla ilgili tüm süreçlerin hassasiyetle incelenmesi ve sebeplerinin bulunmasının bu gibi kazaların bir daha yaşanmaması açısından çok önemli olduğunu bildirdi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Erzincan - İliç Çöpler’deki maden işletmesinde kayan malzemenin altında kalan dokuz madencimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kayıplarımızın bulunmasını umutla bekleyen madenci aileleri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 

Bilindiği üzere madencilik, bilimi esas alan teknik bir iş koludur ve aramadan işletmeye faaliyetlerin her aşamasında mühendislik uygulamaları ve çözümleri yer alır. Mühendislik biliminin bu kadar ilerlediği, teknolojinin bu denli geliştiği ve maden işletmelerinde de yoğun olarak kullanıldığı bir dönemde oluşan bu olayı ‘kaza’ olarak değerlendirmekte zorlanıyoruz. Bu olayla ilgili tüm süreçlerin, yapılan hata ve eksikliklerin hassasiyetle incelenmesi ve kök sebeplerinin bulunmasını kazaların bir daha yaşanmaması açısından çok önemli buluyoruz. 

Ülkemizde yaşanan maden kazalarında toplum olarak hep birlikte acı çekiyor ve madencilik sektörü olarak da bu tür olayların olumsuz etkilerini derinden hissediyoruz. Faaliyetlerimizde mühendisliği, standartları ve en iyi uygulamaları esas almaya, bunları uygulamaya sektör olarak mecburuz. Bunları uygulamayan çürük elmaların da sektörden ayıklanması gerektiğine inanıyoruz. Sektörümüzün kazalar ile değil, yeni keşiflerle, dünyaya örnek olacak en iyi uygulamalara sahip işletmelerle ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına sağladığı katkılarla kamuoyunun gündemine gelmesini istiyor ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Aslında ülkemizde madencilik son derece güçlü bir mevzuata sahiptir ve başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere ilgili otoritelerin düzenleme ve denetimlerine tabi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Büyük maden işletmelerimizin önemli bir bölümü de uluslararası denetimlerden geçmektedir. Bütün bunlara rağmen bu tür kazaların oluşması iş sağlığı ve güvenliği kültür ve bilincinin yeterince oluşmadığını bizlere gösteriyor. 

Çok sayıda şirketin faaliyet gösterdiği madencilik sektöründe, bir işletmede yaşanan facia nedeniyle sektörün tamamını suçlamanın, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle madenciliğe karşı olumsuz algı oluşturmaya çalışmanın doğru olmadığını, sektörde düzgün çalışan firmaların da hak etmedikleri halde zan altında bırakıldığını düşünüyoruz. Sektördeki iyi uygulamalara sahip çıkıp yaygınlaşması için çalışmalı, kötü uygulamaların ise karşısında hep birlikte durmalıyız. 

İnsanlık için yarattığı değeri bildiğimiz ve gerekliliğine yürekten inandığımız madenciliğin, ülkemizin kalkınmasındaki öncü rolü ile gündeme gelmesi, en doğru ve sürdürülebilir şekilde ve tüm paydaşların gönüllü iş birliği içerisinde insanı ve çevreyi önceleyen bir anlayışla yapılması temel hedefimizdir. 

Türkiye madencilik sektörü olarak, İliç’te aramalarına devam edilen meslektaşlarımıza bir an önce ulaşılmasını diliyor, bu tür faciaların bir daha yaşanmaması ve kazalarla gündeme gelmeyen bir madencilik sektörünün inşası için çalışmalarımızı her zamankinden daha güçlü biçimde sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

Maden Platformu

YUKARI