Maden Platformu DEİK Başkanı Sn. Nail OLPAK ile Bir Araya Geldi

02 Mart 2021 Salı günü madencilik sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından oluşan ve Birliğimizin de  içerisinde yer aldığı Maden Platformu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Sn. Nail OLPAK ile İMİB organizasyonunda elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Madencilik sektöründeki güncel gelişmeler, sektör sorunları ve sektöre karşı kamuoyunda oluşan algıya yönelik yürütülen çalışmaların görüşüldüğü toplantıya; TOBB Madencilik Meclisi Başkanı ve YMGV adına Sn. İbrahim Halil KIRŞAN, İMİB Başkanı Sn. Aydın DİNÇER, EİB Başkanı Sn. Mevlüt KAYA,  TÜMMER Başkanı Sn. İbrahim ALİMOĞLU, AMD Başkanı ve TMD 2. Başkanı Sn. Mehmet YILMAZ, AGÜB Başkanı Sn. Şevket KORUÇ, TÇMB Doğal Kaynaklar Başkanı Sn. Suat BOZTAŞ ve ÇAMAD Başkanı Sn. Mehmet Naci TÜLEK katılım sağladı.

Maden Platformu adına İMİB Başkanı Sn. Aydın DİNÇER’in açılış konuşması ve sektör sunumu ile başlayan toplantıda; kullanım alanının çok çeşitli olan madenlerin diğer birçok sektör için hammadde ve enerji kaynağı olduğu, madenler olmadan günlük yaşamımızda kullandığımız pek çok ürüne sahip olamayacağımız, kamuoyundaki olumsuz algının son 10 yılda sektördeki arama ve işletme ruhsat sayısında belirgin bir düşüşe neden olduğu, ülkemizde orman varlığının son 20 yılda ise yüzde 10 civarında arttığı ifade edilirken madencilik faaliyetlerinin toplam orman alanlarının sadece binde 2,9’unda yapıldığının, ülkemizin yıllık 32 milyon metreküp odun ihtiyacının olduğunun ve madencilik faaliyetleri kapsamında kesildiği düşünülen ağaçların madencilik yapılmasa dahi üretilmesi gereken miktarın içerisinde yer aldığının altı çizildi. Ayrıca, Orman Kanununun 16 ıncı maddesinin uygulama yönetmeliğinde yapılması planlanan değişikliklerle madencilik faaliyetlerinin yapılamaz hale geleceği vurgulanarak arazilerin madencilik faaliyetlerinin sona ermesinin akabinde rehabilite edildiği ve bu alanlarda yeniden tarım faaliyetlerinin gerçekleştiği ifade edildi. Toplantıya katılan sektör STK Başkanları da sektör sorunlarıyla ilgili görüşlerini aktardı.

Maden Platformu olarak hedefin DEİK gibi çatı kuruluşları sektör hakkında bilgilendirerek bu kurumların katılacakları üst düzey toplantılarda kamuoyunda madencilik sektörüyle ilgili yanlış bilinenleri yeri geldiğinde doğru bir şekilde ifade edilebilmesini sağlamak olduğu vurgulandı. Bu tür toplantılara devam edileceği ve diğer çatı kuruluşlarla da sektöre karşı oluşan yanlış algının ortadan kaldırılması için bir araya gelineceği ifade edildi.

DEİK Başkanı Sn. Nail OLPAK toplantıda yapılan sunum sonrası sektörle ilgili algısının olumlu yönde değiştiğini, yapılacak üst düzey toplantılarda madencilikle ilgili konularda yeni algı hakkında yorum ve görüşlerde bulunacağını belirterek algıyı oluşturmanın çok önemli bir unsur olduğunun altını çizdi.

 

YUKARI