TÜMMER "Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği" Projesi

Madencilik sektörü ve madencilik dışı diğer çok tehlikeli sektörlerde; iş yerlerinde insana yaraşır çalışma ortamının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünün oluşturulması, İSG konusunda risk algısının arttırılmasına yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi amacıyla, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programına Birliğimiz TÜMMER hazırladığı projeyi Mart 2019’da kuruma teslim etmiş, 400 başvuru arasında yer alan Projemiz bir buçuk yılı aşkın değerlendirme sürecinin ardından başarılı bulunarak sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır.

Aralık 2020’de imzalanan sözleşme kapsamında “Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği (TÜMMER Projesi)” isimli projemiz 1 Şubat 2021 günü itibarıyla uygulamaya geçmiştir. 16 ay sürecek çalışmalarımızın merkezi Ankara olmak üzere, uygulamaların yapılacağı iller Muğla ve Sivas olarak belirlenmiştir.

Proje ile; mermer ocak işletmeciliğinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir program hazırlayarak, sürdürülebilir ve şeffaf bir İSG sistemi oluşturacaktır. Kurulacak bu sistem ve başka ocaklarda deneyimler paylaşılacak, pilot uygulama bölgesi olarak seçilen Muğla ve Sivas illerindeki mermer ocaklarında çalışan mavi ve beyaz yakalılar ile işverenler ve bunların yakın aile bireylerinde öncelikle ‘’İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi’’ konusunda bilincin, farkındalığın artırılması amacıyla bir dizi eğitimler verilecektir.

Eğitimlerin bir bölümünde sanal gerçeklik teknikleri uygulanacak, ocak işletme faaliyeti esnasında kazaya sebebiyet veren durumlar gerçeğe eş değer bir şekilde sembolize edilerek çalışanlar tek tek test eğitime tabi tutulacaktır.

Ailenin, yaşamın temel parçası olması nedeniyle çalışan ve işverenlerin ailelerine de farkındalık eğitimleri verilecek, yaşça küçük olan bireylere verilecek eğitimlerde ise pedagoglardan destek alınacaktır.

Projenin bir diğer hedefi mermer ocak işletmeciliğinde dünyada ve ülkemizde sürekli geliştirilen yeni teknolojilerin tanıtılması, ocaklarda blok üretim verimliliğinin artırılması ve modern yönetim tekniklerinin şirketlerin kurumsal yapısı içine yerleşmesinin sağlanmasıdır.

Proje kapsamında verilecek eğitimler ve düzenlenecek seminerlerde profesyonel ISG uzmanları ile mermer ocak işletmeciliğinde deneyimli teknik, mali ve idari uzmanlar görev alacaktır.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar proje bittikten sonra ülke genelinde TÜMMER’in üyesi yerel mermer üreticileri dernekleri aracığıyla tüm yurt sathına yaygınlaştırılacak ve eğitimlere proje kapsamında Ankara’da kurulacak bir Eğitim Merkezi vasıtasıyla devam edilecektir.

Uygulama sürecinin başlaması ile birlikte sektörümüzün deneyimli maden mühendisi isimlerinden Levent Yener koordinatör, Ali Yılmaz Bayezit mermer-doğal taş uzmanı, genç meslektaşlardan jeoloji mühendisi Berivan Çelik ise asistan olarak TÜMMER kadrosuna dâhil edilmiştir.

 

İbrahim ALİMOĞLU

TÜMMER Y.K. Başkanı

 

                                                                                 

                                                                              

 

Proje basın duyurumuza ulaşmak için tıklayınız.

YUKARI