ÇED Genel Müdürlüğü'nün Arama Projelerinde ÇED Kararı Aranmaz Duyurusu

Bilindiği üzere 7061 sayılı Torba Yasa kapsamında Maden Kanunu' nun 17. maddesi "Jeolojik haritalama, jeofizik etüd, sismik, karot, kırıntı ve numune alma ile bunlara yönelik sathi hazırlık işlemleri içeren faaliyetler için çevresel etki değerlendirmesi kararı aranmaz” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetlere ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmayacağı ancak ÇED Yönetmeliği muafiyetine ilişkin başvuruların yapılması gerektiğine ilişkin ÇED Planlama Genel Müdürlüğü' nün geçtiğimiz hafta yayınlanan duyurusunu aşağıdaki linkte ve ekte önemle bilgilerinize sunarız.

Linke ulaşmak için tıklayınız

YUKARI