Uygun Bulunan ve Uygun Bulunmayan Talepler Listesi (24.03.2020)

MAPEG tarafından,  uygun bulunan (arama ruhsatı, devir intikal, ihale onayı, işletme ruhsatı, rödövans ve temdit taleplerine ilişkin) ve uygun bulunmayan 24.03.2020 tarihli listeler internet sitesinde yayınlandı.

İlgili listelere ulaşmak için tıklayınız.

YUKARI