Bakanlıkça Açıklanan II-B Grubu İlk Müracaat ve İhale Listesi

Bakanlıkça onaylanan 2-B grubu ilk müracaat listesi (130 adet) ve 2-B grubu ihale listesi (8 adet) 30.07.2018 tarihinde açıklanmıştır. Listeleri ilginize sunarız.

 

YUKARI