VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı

25.06.2020/31166 sayılır Resmi Gazete’de yayımlandığı üzere, VERBİS Veri Sorumluları Siciline son kayıt tarihleri 23.06.2020 tarih 2020/482 sayılı Kurul Kararı ile aşağıdaki şekilde uzatılmıştır.

 

 

Veri Sorumluları

Başlama

Tarihi

Son Tarih

Uzatılan

Tarih

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

 01.10.2018

 30.06.2020

 30.09.2020

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

30.09.2020

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25      milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel        veri  işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları

01.01.2019

30.09.2020

31.03.2021

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

01.04.2019

31.12.2020

31.03.2021

 

 

İlgili Resmi Gazete kurul kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

YUKARI